ภาพหนังแกะสลักรูปช้างลากซุง*

  • ภาพหนังแกะสลักรูปช้างลากซุง*
เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา