ดอกไม้ประดิษฐ์และดอกไม้จันทร์บ้านวิหารขาว

  • ดอกไม้ประดิษฐ์และดอกไม้จันทร์บ้านวิหารขาว
เรื่องราวของผลิตภัณฑ์
ดอกไม้จันทน์เป็นดอกไม้รูปแบบสวยงาม มากสีสันและหลากรูปแบบ ประดิษฐ์อย่างประณีตบรรจง ภายใต้แนวคิดอยากให้ดอกไม้จันทน์เป็นตัวแทนความรัก ความอาลัยที่ผู้จัดพิธีศพต้องการมอบแด่ผู้จากไปอย่างดีที่สุด