วิธีการชำระเงิน

ลูกค้าสามารถเลือกวิธีการชำระเงินได้   โดยการโอนเงินผ่านตู้ ATM  หรือผ่านบัญชีธนาคารของผู้ผลิตสินค้าโอทอป หรือศูนย์ โอทอปซึ่งผู้ผลิตจะแจ้งรายละเอียดให้ลูกค้าทราบ