อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ให้สัมภาษณ์รายการ“ข่าว 5 หน้า 1” ออกอากาศทุกวันทางช่อง 5

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ให้สัมภาษณ์รายการ“ข่าว 5 หน้า 1” ออกอากาศทุกวันทางช่อง 5

นายขวัญชัย วงศ์นิติกร อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ให้สัมภาษณ์รายการ“ข่าว 5 หน้า 1” ออกอากาศทุกวันทางช่อง 5  เวลา 06.40 – 08.00 น. โดยมีนายทรงพล วิชัยขัทคะ  ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์  เป็นผู้ประสานการถ่ายทำและจัดเตรียมข้อมูล เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องจัดแสดงสินค้า OTOP ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน   คลิ๊กดูรายละเอียดเพิ่มเติม