อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมเปิด “การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และเครือข่าย OTOP ด้าน

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมเปิด “การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และเครือข่าย OTOP ด้านการส่งเสริมระบบการขนส่ง และกระจายสินค้า OTOP”

นายขวัญชัย วงศ์นิติกร อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย ดร.เอนก เพิ่มวงศ์เสนีย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด ร่วมเปิด “การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนและเครือข่าย OTOP ด้านการส่งเสริมระบบการขนส่งและกระจายสินค้า OTOP” โดยในงานนี้ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้ร่วมเวทีเสวนาในหัวข้อ“ยุทธศาสตร์ OTOP ก้าวสู่สากล” และนโยบายด้านการส่งเสริมการจำหน่ายสินค้า OTOP ผ่านที่ทำการไปรษณีย์”เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2556 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ฯ กรุงเทพฯ  คลิ๊กดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่