อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ให้สัมภาษณ์ในประเด็น “การจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้าและศูนย์แสดงสินค้า

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ให้สัมภาษณ์ในประเด็น “การจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้าและศูนย์แสดงสินค้า

นายขวัญชัย วงศ์นิติกร อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ให้สัมภาษณ์ในประเด็น “การจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้าและศูนย์แสดงสินค้า ณ นิคมคุนหมิง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน กับ ดร.วราวุธ ชินทรเดชา สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเป็นข้อมูลในการวิจัย  คลิีกดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่