Chiang Mai OTOP Center ศูนย์สินค้าโอทอปเชียงใหม่ ณ ข่วงสันกำแพง

แนวคิดที่จะสร้างศูนย์สินค้าโอทอปของจังหวัดเชียงใหม่เกิดขึ้นมานานแล้วและได้เคยมีการจัดทำ OTOP Shop ขึ้นระยะหนึ่ง ต่อมาจึงได้มีการก่อสร้างศูนย์โอทอปขึ้นที่บริเวณข่วงสันกำแพง อำเภอสันกำแพง ซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ประมาณ 12 กิโลเมตร

                  แนวคิดที่จะสร้างศูนย์สินค้าโอทอปของจังหวัดเชียงใหม่เกิดขึ้นมานานแล้วและได้เคยมีการจัดทำ OTOP Shop ขึ้นระยะหนึ่งต่อมาจึงได้มีการก่อสร้างศูนย์โอทอปขึ้นที่บริเวณข่วงสันกำแพง อำเภอสันกำแพง ซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ประมาณ 12 กิโลเมตร โดยมีอาคารแสดงและจำหน่ายสินค้าโอทอปขนาดใหญ่ อาคารสัมมนา และอาคารสำหรับร้านค้าและลานเอนกประสงค์รวมทั้งที่จอดรถยนต์ ศูนย์โอทอปเชียงใหม่ ณ ข่วงสันกำแพง ได้เริ่มเปิดขายในปลายเดือนพฤศจิกายน 2556
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม