นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดงาน "ศิลปาชีพประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี

เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ น.นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดงาน "ศิลปาชีพประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี" ครั้งที่ ๓ โดยนายขวัญชัย วงศ์นิติกร อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวรายงาน ณ เวทีกลาง ชาเลนเจอร์ ๑-๓ อิมแพคเมืองทองธ

เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ น.นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดงาน "ศิลปาชีพประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี" ครั้งที่ ๓ โดยนายขวัญชัย วงศ์นิติกร อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวรายงาน ณ เวทีกลาง ชาเลนเจอร์ ๑-๓ อิมแพคเมืองทองธานี สถานีข่าว พช. CNS รายงาน