• ตุ๊กตารำไทย

  ตุ๊กตารำไทย Thai Dolls and Khon Mask

 • ผ้าลายน้ำไหล

  ผ้าทอลายน้ำไหลนี้เป็นผ้าพื้นเมืองชื่อดังของจังหวัดน่าน บ้านหนองบัว อำเภอท่าวังผา เป็นสถานที่แรกที่เริ่มทอผ้าลายนี้ ปัจจุบันได้มีการทอลายใหม่ๆออกมามากมาย แต่ลายดั้งเดิมจะเป็นการใช้ฝ้ายสีสันสดใสทอย้อนสลับไปมาและใช้ฝ้ายขาวเป็นขอบ ลักษณะเหมือนสายน้ำกำลั

 • จักสานใบลาน

  จักสานใบลาน เป้นผลิตภัณฑ์ที่ถักสาน หรือประดิษฐ์ขึ้นจากใบลานเป็นวัสดุหลัก อาจ ประกอบด้วยวัสดุอื่น เช่น ไม้ ผ้า เพื่อให้เกิดความแข็งแรง เรียบร้อย และสวยงาม และอาจเคลือบสีหรือเคลือบเงาด้วยก็ได้ นำมาใช้ประโยชน์ เช่น ทำเป็นกระเป๋า หมวก เครื่องแขวนปลาตะเพียน

 • ดอกไม้ประดิษฐ์

  การประดิษฐ์ดอกไม้จากผ้าใยบัวเป็นศิลปะอีกแขนงหนึ่ง ที่มีความสวยงาม และหลากหลายรูปแบบ เช่น ดอกไม้ หรือตุ๊กตา ของชำร่วยต่าง ๆ ในที่นี้จะเน้นเฉพาะในรูปแบบการประดิษฐ์ดอกไม้ชนิดต่าง ๆ

 • หัวโขนแบบต่างๆ (Khon Mask)

  หัวโขน เป็นงานศิลปะชั้นสูง ใช้สำหรับสวมครอบศีรษะ ปิดบังส่วนหน้าของผู้แสดงโขนอย่างมิดชิด เป็นศิลปวัตถุประเภทประณีตศิลป์ และงานศิลปะที่ได้รับการสร้างสรรค์ขึ้นอย่างวิจิตรตระการตาเช่นเดียวกับเครื่องแต่งกาย ประณีตบรรจงตามแบบช่างไทย มีรูปลักษณะสวยงาม

 • ผลิตภัณฑ์จากผ้า

  ผลิตภัณฑ์จากผ้า ทำเป็นกระเป๋าต่างๆ

 • Benjarong Products

  Benjarong or 5-colour porcelain has long been used in Thailand and they represent neat handmade priducts with high quality.

 • รูปแกะหนังตะลุง : จังหวัดนครศรีธรรมราช

  เมื่อปี พ.ศ. 2500 นายส่อง สุวรรณมณี ซึ่งเป็นศิษย์ของนายหนังตะลุงแถบอำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ได้ย้ายถิ่นฐานที่อยู่มาอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ตำบลเสาธง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช และได้แสดงหนังตะลุงในบริเวณที่อยู่อาศัย จนมาระยะหนึ่ง นายส่อง สุวรรณมณี ได้

 • ตระกร้าหวายลายพิกุล : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  กลุ่มตะกร้าหวายลายพิกุล ได้มีการสืบทอดภูมิปัญญาด้านการจักสาน โดยฝึกสอนให้แก่เยาวชนในท้องถิ่นและผู้สนใจทั่วไป พร้อมทั้งมีการออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานประเภทต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการใช้สอย เช่น ตะกร้าหวายลายพิกุล และกล่องใส่กระดาษทิชชู่ลายพิกุล เนื่องจากง