• รูปแกะหนังตะลุง : จังหวัดนครศรีธรรมราช

    เมื่อปี พ.ศ. 2500 นายส่อง สุวรรณมณี ซึ่งเป็นศิษย์ของนายหนังตะลุงแถบอำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ได้ย้ายถิ่นฐานที่อยู่มาอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ตำบลเสาธง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช และได้แสดงหนังตะลุงในบริเวณที่อยู่อาศัย จนมาระยะหนึ่ง นายส่อง สุวรรณมณี ได้

  • ผ้าทอมือบ้านฝ้ายคำเชียงราย : จังหวัดเชียงราย

    อันเนื่องมาจากความวิจิตรงดงามในเส้นใยธรรมชาติที่ถูกถักทอขึ้นเป็นผืนผ้า เมื่อนำมาประดับ สวมใส่ ตัดเครื่องแต่งกาย หรือนำมาตกแต่งเครื่องตกแต่งต่างๆ จึงดูวิจิตร งดงามตระการตา ทำให้คนไทยยุคใหม่หันมาก้าวนำแฟชั่นด้วยผ้าทอ ฝีมือคนไทย และก้าวไปพร้อมกับความเป็นเอกล

  • เหล้าอุแม่ทองแย้ม : จังหวัดนครพนม

    ชาวเรณูนครเป็นคนไทยสืบเชื้อสายมาจากเผ่าผู้ไทยที่บรรพบุรุษมีความฉลาด ความคิดริเริ่มในการคิดหาวิธีการเก็บถนอมอาหารไว้กินได้นานและตลอดปีตลอด นอกจากอาหารแล้วยังมีภูมิปัญญาที่จะเก็บเครื่องดื่มจากสมุนไพรที่สามารถหา ได้ในท้องถิ่นและมีประโยชน์ต่อร่างกาย นอกจากนี้