รายการสินค้าในตะกร้า

ภาพสินค้า รหัสสินค้า ชื่อสินค้า ราคาต่อหน่วย จำนวน จำนวนเงิน (บ.)
100404-01-E095 เรือสำเภาจีนจั่ง (Chinese Junk) 6800.00
แก้ไข
6,800.00

หมายเหตุ : ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง

รวมทั้งหมด

6,800.00 บาท