รายการสินค้าในตะกร้า

ภาพสินค้า รหัสสินค้า ชื่อสินค้า ราคาต่อหน่วย จำนวน จำนวนเงิน (บ.)
100404-01-E096 เรือประมงลากเดี่ยว 7800.00
แก้ไข
7,800.00

หมายเหตุ : ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง

รวมทั้งหมด

7,800.00 บาท