รายการสินค้าในตะกร้า

ภาพสินค้า รหัสสินค้า ชื่อสินค้า ราคาต่อหน่วย จำนวน จำนวนเงิน (บ.)
100404-01-E407 ชาอูหลงเบอร์ 12 จำนวน 2 ห่อ 520.00
แก้ไข
520.00

หมายเหตุ : ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง

รวมทั้งหมด

520.00 บาท