แนะนำประจำสัปดาห์
ผ้าจกประยุกต์ลายชันดอกเทวดา 450 บาท แพร่
ผ้าทอมือลายขัดพื้นฐา 2,350 บาท นครราชสีมา
ผ้าจกไหมย้อมสีธรรมชาติ 2,500 บาท ราชบุรี