แนะนำประจำสัปดาห์
ผ้าไหมมัดหมี่ 0 บาท บุรีรัมย์
ผ้าจกประยุกต์ลายชันดอกเทวดา 450 บาท แพร่
ผ้าตีนจกฝ้ายปั่นมือ ลายเครือน้อย 500 บาท สุโขทัย