แนะนำประจำสัปดาห์
ผ้าจกประยุกต์ลายชันดอกเทวดา 450 บาท แพร่
ผ้าไหมทอมือ 1,000 บาท บุรีรัมย์
พวงกุญแจหนังรูปสัตว์ต่าง ๆ 50 บาท กรุงเทพมหานคร