กระเทียมโทนดอง 3 รส


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 638
ประเภท :
อาหาร
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : นนทบุรี
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
วรรณา แจ่มนาม


สถานที่จำหน่าย : วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรบางกร่าง หมู่ที่ 4
ที่ตั้ง : 15/31 เพิ่มสุข 4 บางกรวย-ไทรน้อย เมืองนนทบุรี บางกร่าง นนทบุรี
โทรศัพท์ : 860052000
โทรสาร : 29034668
อีเมลล์ :
Website :