กระเป๋าผ้า


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 510
ประเภท :
ผ้า/เครื่องแต่งกาย
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : นนทบุรี
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
สุมล สิทธิฤทัย


สถานที่จำหน่าย : นางสาวสุมล สิทธิฤทัย
ที่ตั้ง : 61/87 4 บางใหญ่ บางแม่นาง นนทบุรี
โทรศัพท์ : 831233979
โทรสาร : 21918095
อีเมลล์ : sumonaccount@yahoo.com
Website :