กางเกงผ้าปาเต๊ะ


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 556
ประเภท :
ผ้า/เครื่องแต่งกาย
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : นนทบุรี
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
มณเทียร คันธชุมภู


สถานที่จำหน่าย : นางสาวมณเฑียร คันธชุมภู
ที่ตั้ง : 95/185 6 บางบัวทอง บางรักพัฒนา นนทบุรี
โทรศัพท์ : 0813451351, 029254199
โทรสาร :
อีเมลล์ :
Website :