กระยาสารท


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 308
ประเภท :
อาหาร
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : ปทุมธานี
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
อำนวย ลางคุณเสน


สถานที่จำหน่าย : วิสาหกิจชุมชนขนมไทย หมู่ 6 ต.คลองควาย
ที่ตั้ง : 3 ถนนสาย 678 6 สามโคก คลองควาย ปทุมธานี
โทรศัพท์ : 08-9775-0932
โทรสาร : 0-2593-2403
อีเมลล์ : aunoo4@hotmail.com
Website :