khonlabai craft


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 636
ประเภท :
ของใช้/ของประดับตกแต่งและของที่ระลึก
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : พระนครศรีอยุธยา
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
ศุกัณลยาพร สุขสมนาค


สถานที่จำหน่าย : กระเป๋าผ้า Brand Khonlabai Craft
ที่ตั้ง : 5 10 บางไทร บางไทร พระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์ : 971979798
โทรสาร :
อีเมลล์ :
Website :