กระเทียมโทนดองน้ำผึ้ง


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 487
ประเภท :
อาหาร
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : พระนครศรีอยุธยา
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
สนม เรียนเมฆ


สถานที่จำหน่าย : กลุ่มสตรีร่วมใจพัฒนา
ที่ตั้ง : 42522 - 1 - ผักไห่ ลาดน้ำเค็ม พระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์ : 894809629
โทรสาร :
อีเมลล์ :
Website :