กระเป๋าสานหวาย


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 450
ประเภท :
ผ้า/เครื่องแต่งกาย
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : พระนครศรีอยุธยา
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
จันทิรา สุทธิประเสริฐ


สถานที่จำหน่าย : นางจันทิรา สุทธิประเสริฐ
ที่ตั้ง : 51/1 2 เสนา หัวเวียง พระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์ : 086-8136237
โทรสาร :
อีเมลล์ : whaithai@yahoo.com
Website :