กระเป๋าสานจากเส้นพลาสติก


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 369
ประเภท :
ของใช้/ของประดับตกแต่งและของที่ระลึก
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : พระนครศรีอยุธยา
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
ปรีเปรม ผดุงพรต


สถานที่จำหน่าย : กลุ่มแม่บ้านตำบลหัวไผ่
ที่ตั้ง : 22 2 มหาราช หัวไผ่ พระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์ : 089-9096593
โทรสาร :
อีเมลล์ :
Website :