กระเป๋าผักตบชวา


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 409
ประเภท :
ของใช้/ของประดับตกแต่งและของที่ระลึก
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : อ่างทอง
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
เฉลย สุขเจริญ


สถานที่จำหน่าย : กลุ่มจักสานผักตบชวา หมู่ที่ 2 ต.บ้านรี
ที่ตั้ง : 50 2 เมืองอ่างทอง บ้านรี อ่างทอง
โทรศัพท์ : 081-7921203
โทรสาร :
อีเมลล์ : farfee_zaza@hotmail.com
Website :