กระเช้าของขวัญ


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 246
ประเภท :
ของใช้/ของประดับตกแต่งและของที่ระลึก
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : อ่างทอง
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
ปราณี จันทวร


สถานที่จำหน่าย : กลุ่มจักสานผักตบชวาบ้านบางตาแผ่น
ที่ตั้ง : 42388 1 เมืองอ่างทอง คลองวัว อ่างทอง
โทรศัพท์ : 086-7666982
โทรสาร :
อีเมลล์ : wanpenood@gmail.com
Website :