กระเป๋าถือจักสานลายด


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 395
ประเภท :
ของใช้/ของประดับตกแต่งและของที่ระลึก
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : อ่างทอง
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
พรชัย บุญรื่น


สถานที่จำหน่าย : กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสานศิลป์บางเจ้าฉ่า
ที่ตั้ง : 77 8 โพธิ์ทอง บางเจ้าฉ่า อ่างทอง
โทรศัพท์ : 089-0453678
โทรสาร : 035-861866
อีเมลล์ : sansin_bangchaocho@hotmail.com
Website :