กระเป๋าผ้าไทย


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 378
ประเภท :
ผ้า/เครื่องแต่งกาย
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : อ่างทอง
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
มาลัย กิ่งไทรย์


สถานที่จำหน่าย : กลุ่มกระเป๋า - รองเท้าผ้าไทย
ที่ตั้ง : 9 5 โพธิ์ทอง หนองแม่ไก่ อ่างทอง
โทรศัพท์ : 851718077
โทรสาร : 35870318
อีเมลล์ : anmalai@gmail.com
Website :