กระยาสารท


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 467
ประเภท :
อาหาร
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : อ่างทอง
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
เหรียญ แฉล้มภักดิ์


สถานที่จำหน่าย : กลุ่มแม่บ้านดอนกุ่ม
ที่ตั้ง : 44 7 สามโก้ โพธิ์ม่วงพันธ์ อ่างทอง
โทรศัพท์ : 861311482
โทรสาร :
อีเมลล์ :
Website :