ข้าวกล้องหมอนิลงอก


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 391
ประเภท :
อาหาร
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : ลพบุรี
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
พ.ต.พิจิตร ประคองศรี


สถานที่จำหน่าย : กลุ่มวิสาหกิจชุมชนการผลิตข้าวปลอดภัยจากสารพิษ
ที่ตั้ง : 42381 5 บ้านไผ่ขวาง เมืองลพบุรี เขาพระงาม ลพบุรี
โทรศัพท์ : 899815597
โทรสาร :
อีเมลล์ : glodenfish_mix@hotmail.com
Website :