ชุดทดลองเพาะเห็ด


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 327
ประเภท :
สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : ลพบุรี
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
ปรียา เติมสิริ


สถานที่จำหน่าย : สวนเห็ดบ้านเรา
ที่ตั้ง : 55 - 4 - พัฒนานิคม พัฒนานิคม ลพบุรี
โทรศัพท์ : 959535285
โทรสาร : -
อีเมลล์ : az_aoon@hotmail.com
Website :