คุ้กกี้ทาตะวันผลไม้รวม


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 366
ประเภท :
อาหาร
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : ลพบุรี
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
วันเพ็ญ เผือกจิตต์


สถานที่จำหน่าย : กลุ่มแม่บ้านเกษตรชอนน้อย
ที่ตั้ง : 20 - 2 - พัฒนานิคม ชอนน้อย ลพบุรี
โทรศัพท์ : -
โทรสาร : -
อีเมลล์ : -
Website :