ข้าวไรซ์เบอรี่


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 369
ประเภท :
อาหาร
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : ลพบุรี
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
บุญชิด ชัยวามมหอ


สถานที่จำหน่าย : ศูนย์ข้าวชุมชน
ที่ตั้ง : 21 - 4 - ชัยบาดาล ม่วงค่อม ลพบุรี
โทรศัพท์ : 084-1550806
โทรสาร : -
อีเมลล์ : -
Website :