ขนมทองม้วน


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 438
ประเภท :
อาหาร
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : ลพบุรี
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
ไพลิน ศรีทอง


สถานที่จำหน่าย : กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหัวลำ
ที่ตั้ง : 8 4 ท่าหลวง หัวลำ ลพบุรี
โทรศัพท์ : 081-4906986
โทรสาร :
อีเมลล์ :
Website :