ข้าวกล้องหอมมะลิ


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 447
ประเภท :
อาหาร
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : ลพบุรี
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
นงลักษณ์ จรรยาพรพาณิชย์


สถานที่จำหน่าย : ข้าวกำนันเยือ
ที่ตั้ง : 12 - 1 - สระโบสถ์ ทุ่งท่าช้าง ลพบุรี
โทรศัพท์ : 819482950
โทรสาร : 36439111
อีเมลล์ : -
Website :