ขนมกระยาสารท


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 604
ประเภท :
อาหาร
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : ลพบุรี
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
นิยม อยู่สนอง


สถานที่จำหน่าย : กลุ่มแม่บ้านแปรรูปอาหารบ้านเขารวกน้อย
ที่ตั้ง : 89 - 3 - ลำสนธิ เขารวก ลพบุรี
โทรศัพท์ : 800202709
โทรสาร : -
อีเมลล์ : lamsonti_cdd@hotmail.com
Website :