ข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 380
ประเภท :
อาหาร
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : สิงห์บุรี
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
เอกศักดิ์ ทองคำ


สถานที่จำหน่าย : วิสาหกิจชุมชนข้าวปลอดสารพิษบ้านดอนตะโหนด
ที่ตั้ง : 40/1 7 ค่ายบางระจัน โพทะเล สิงห์บุรี
โทรศัพท์ : 898065046
โทรสาร :
อีเมลล์ : eak407@hotmail.com
Website :