กล้วยกวนรสมะขาม


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 377
ประเภท :
อาหาร
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : ชัยนาท
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
อัมพร เผ่าพงศ์ศักดิ์


สถานที่จำหน่าย : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านท่าลาภ
ที่ตั้ง : 355 7 เมืองชัยนาท ธรรมามูล ชัยนาท
โทรศัพท์ : 086-2072128
โทรสาร :
อีเมลล์ :
Website :