ข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 462
ประเภท :
อาหาร
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : ชัยนาท
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
ขวัญชัย จันทร์ธนวงษ์


สถานที่จำหน่าย : บริษัทวงษ์ชัยเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ที่ตั้ง : 40 13 เมืองชัยนาท เสือโฮก ชัยนาท
โทรศัพท์ :
โทรสาร :
อีเมลล์ :
Website :