กระจาดผลไม้


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 450
ประเภท :
ของใช้/ของประดับตกแต่งและของที่ระลึก
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : ชัยนาท
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
สำผัส ต่ายธานี


สถานที่จำหน่าย : กลุ่มจักสานบ้านหนองจิก
ที่ตั้ง : 30 6 วัดสิงห์ บ่อแร่ ชัยนาท
โทรศัพท์ : 087-2060276
โทรสาร :
อีเมลล์ :
Website :