กล้วยกวน


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 399
ประเภท :
อาหาร
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : ชัยนาท
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
สุพิทย์ ศรีทอง


สถานที่จำหน่าย : กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรบ้านสระไม้แดง
ที่ตั้ง : 20/22 16 สรรคบุรี แพรกศรีราชา ชัยนาท
โทรศัพท์ : 894594747
โทรสาร :
อีเมลล์ :
Website :