ขนมเปียกปูน


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 471
ประเภท :
อาหาร
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : ชัยนาท
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
ภารดี เพ็งเพียร


สถานที่จำหน่าย : กลุ่มแม่บ้านขนมไทยโบราณ
ที่ตั้ง : 88 2 สรรคบุรี โพงาม ชัยนาท
โทรศัพท์ : 846196513
โทรสาร :
อีเมลล์ :
Website :