กล่องเมมใบไหม


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 334
ประเภท :
ผ้า/เครื่องแต่งกาย
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : สระบุรี
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
วรรณวรางค์ วาจรัตน์


สถานที่จำหน่าย : กลุ่มภูมิแฮนด์ดิคราฟท์
ที่ตั้ง : 42917 เทศบาล 4 เมืองสระบุรี ปากเพรียว สระบุรี
โทรศัพท์ : 816656873
โทรสาร : 36222826
อีเมลล์ : phoom.poly@gmail.com
Website :