น้ำยำสำเร็จรูป


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 448
ประเภท :
อาหาร
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : สระบุรี
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
ลมัย กอบแก้ว


สถานที่จำหน่าย : บ้านกอบแก้ว(BAN ROBKEAW)
ที่ตั้ง : 107/97 8 หนองแค ห้วยทราย สระบุรี
โทรศัพท์ : 0817449010, 036379210
โทรสาร :
อีเมลล์ : lamai_lmk@hotmail.com
Website :