ดอกไม้ประดิษฐ์จากรัง


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 478
ประเภท :
ของใช้/ของประดับตกแต่งและของที่ระลึก
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : สระบุรี
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
กรองจิตร์ ขจรภัย


สถานที่จำหน่าย : กลุ่มรังไหมประดิษฐ์
ที่ตั้ง : 68/1 6 บ้านหมอ ตลาดน้อย สระบุรี
โทรศัพท์ : 852189310
โทรสาร :
อีเมลล์ :
Website :