น้ำผัดหมี่ไท-ยวน สำเร็จรูปพร้อมปรุง (ตราป๋าแวม)


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 464
ประเภท :
อาหาร
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : สระบุรี
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
สมคิด วรนิรัตน์


สถานที่จำหน่าย : วิสาหกิจชุมชนผัดหมี่ไท-ยวน (ตรา ป๋าแวม)
ที่ตั้ง : 42427 1 เสาไห้ ต้นตาล สระบุรี
โทรศัพท์ : 898055986
โทรสาร :
อีเมลล์ :
Website :