น้ำองุ่นสด


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 401
ประเภท :
เครื่องดื่ม
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : สระบุรี
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
ณัฐพล ดิบแดง


สถานที่จำหน่าย : กลุ่มวิสาหกิจแม่บ้านเกษตรมวกเหล็ก
ที่ตั้ง : 296 9 มวกเหล็ก มิตรภาพ สระบุรี
โทรศัพท์ : 813448490
โทรสาร :
อีเมลล์ : kusuma-muaklek@hotmail.com
Website :