ข้าวแต๋นหน้างา


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 426
ประเภท :
อาหาร
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : ชลบุรี
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
นางปริดา แซ่อึ้ง


สถานที่จำหน่าย : นางปริดา แซอึ้ง
ที่ตั้ง : 91/149-151 - 3 สขุมวิท เมืองชลบุรี บ้านสวน ชลบุรี
โทรศัพท์ : 038-283162
โทรสาร : 038-279941
อีเมลล์ : a_wachiraa1119@jotmail.com
Website :