ข้าวกล้องสามกษัตริย์


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 305
ประเภท :
อาหาร
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : ชลบุรี
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
วิทยา แสงสว่าง


สถานที่จำหน่าย : นายวิทยา แสงสว่าง
ที่ตั้ง : 513/8 1 บ้านบึง คลองกิ่ว ชลบุรี
โทรศัพท์ : 038-201403
โทรสาร :
อีเมลล์ :
Website :