กระเป๋าพิกุลแอปเปิล


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 465
ประเภท :
ผ้า/เครื่องแต่งกาย
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : ชลบุรี
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
คมกฤช บริบูรณ์


สถานที่จำหน่าย : ศูนย์ส่งเสริมฝีมือจักสานด้วยไม้ไผ่ อ.พนัสนิคม
ที่ตั้ง : 36 อินทอาษา พนัสนิคม พนัสนิคม ชลบุรี
โทรศัพท์ : 038-461313
โทรสาร : 038-474362
อีเมลล์ : borriboon@hotmail.com
Website :