ซอสพริก


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 431
ประเภท :
อาหาร
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : ชลบุรี
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
ภคพล เข็มทอง


สถานที่จำหน่าย : กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านคลองตาเพชร
ที่ตั้ง : 301 3 บ่อทอง พลวงทอง ชลบุรี
โทรศัพท์ : 081499 2945
โทรสาร :
อีเมลล์ :
Website :