ทุเรียนทอดกรอบ


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 409
ประเภท :
อาหาร
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : ระยอง
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
สมคิด เชื้อบำรุง


สถานที่จำหน่าย : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรยายดาพัฒนา
ที่ตั้ง : 144/3 3 เมืองระยอง ตะพง ระยอง
โทรศัพท์ : 870310207
โทรสาร :
อีเมลล์ :
Website :